SPECIALISATIES


Waarmee kunnen we u van dienst zijn?MANUELE THERAPIE


Na diagnosestelling en doorverwijzing door een arts gaat de manueel therapeut zelf nog een anamnese en een uitgebreid functieonderzoek uitvoeren om de oorzaak van de acute of chronische pijnklachten zo optimaal mogelijk te kunnen aanpakken. Causaal te werk gaan is essentieel om het herstelproces te bevorderen en om de vicieuze cirkel van latente pijn te doorbreken.

Het lichaam moet in “zijn totaliteit” benaderd worden om een goed resultaat te bereiken.

Manuele therapie houdt concreet in dat we door middel van mobilisaties, tracties, weke-delentechnieken, manipulaties,… trachten zowel op articulair (gewricht), musculair ( spier) als neurologisch (zenuw) vlak een positieve invloed uit te oefenen.

COLLEGA'S DIE U HIERBIJ KUNNEN HELPEN